(Budúci hlavný strojvodca)
Rastislav Kyselica ml. 
Vás víta na svojej stránke
Metro Praha

www.RastislavKyselicaMetroPraha.com
2023